Controle en inzicht

De organisatie wordt transparanter en een snelle opleiding van medewerkers is verzekerd.

De gezondheidszorg is een sterk geregulariseerde sector. Het accent komt hierbij steeds meer te liggen op zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Een grondige analyse van de processen is een absolute voorwaarde om te komen tot gestandaardiseerde werkwijzen binnen specifieke werkstromen en duidelijke beslissingsbomen die richting geven in afwijkende situaties. Workflower maakt het niet alleen mogelijk om deze processen te documenteren, maar vooral ook te implementeren. Het resultaat hiervan is dat de medewerkers ondubbelzinnig weten wat hen te doen staat en dat ze hun taken op een gestandaardiseerde wijze kunnen uitvoeren. Duidelijkheid over de processen zorgt er bovendien voor dat nieuwe medewerkers snel kunnen meedraaien in de organisatie.

Focus op resultaat

Leg uw doelstellingen vast en boek meetbare resultaten.

Zodra de processen duidelijk gedefinieerd zijn, kunt u ze gaan optimaliseren en afstemmen op uw doelstellingen op het gebied van patiënttevredenheid en -veiligheid, productiviteit, kostenefficiëntie, enz. Met Workflower registreert u automatisch alle activiteiten in het proces, zodat u extra informatie verwerft over bv. doorlooptijd, eventuele knelpunten enz. Deze data laten u toe om processen te meten, te evalueren en vervolgens te verbeteren op een gefundeerde en gecontroleerde manier. Ook de impact van de bijsturing van een proces kan helder in kaart gebracht worden.

Tevreden medewerkers

Een heldere taakomschrijving en een gestroomlijnde communicatie staan garant voor een geoliede samenwerking.

Via Workflower krijgen de gebruikers niet alleen een klare kijk op de taken die ze zelf moeten uitvoeren, maar weten ze ook precies wat de verdere stappen zijn binnen het traject. Niet alleen de medewerkers, maar ook de patiënten ondervinden hiervan de gunstige gevolgen: ze zijn in handen van een vastberaden team zorgverstrekkers, die elke stap in het zorgproces consequent en nauwgezet kunnen opvolgen.

Gestroomlijnde communicatie

U hanteert een gemeenschappelijke taal die toegankelijk is voor alle spelers in het zorgproces.

Informatie en communicatie in de zorg zijn van levensbelang. Met Workflower kunt u effectief en efficiënt communiceren over de profielen en disciplines heen. Workflower hanteert namelijk BPMN als standaardtaal om de processen te documenteren. Die gemeenschappelijke taal zorgt ervoor dat - eens de processen digitaal geïmplementeerd zijn - elke medewerker exact weet waar hij of zij aan toe is en hierover vlot kan communiceren met collega's.

Implementeren van normen en regels

Voldoe aan de strengste kwaliteitsnormen en speel in op een snel wijzigende regelgeving.

Kwaliteitsvolle en veilige zorg zijn terechte verwachtingen, maar blijven voor het ziekenhuis elke dag ook belangrijke uitdagingen. Ziekenhuizen investeren tijd en geld om kwaliteitslabels te behalen of de scope ervan uit te breiden. Daarnaast worden er met de regelmaat van de klok nieuwe regels uitgevaardigd waaraan ziekenhuizen moeten voldoen. Met Workflower kunt u de processen zo aanpassen dat ze perfect aansluiten bij deze normen en regels.

Flexibiliteit

Implementeer uw eigen processen en leg in alle vrijheid en flexibiliteit uw prioriteiten vast.

Workflower maakt het mogelijk om processen te implementeren op maat van uw bedrijfsvoering en prioriteiten. Eens ze uitgerold zijn, kunt u ook efficiënt en op een gecontroleerde manier inspelen op nieuwe behoeften en gewijzigde situaties. Denk maar aan:
  • Verbetertrajecten in het kader van accreditatie / lean processen
  • Nieuwe wetgeving
  • De uitrol van nieuwe technologieën die een aanpassing vergen van de bestaande processen