Innovatief platform voor het stroomlijnen en optimaliseren van de patiënten-, materiaal- en informatiestromen

Platform voor zorgbeheer en samenwerking

none

Procesmanagement leidt tot betere samenwerking

De gezondheidszorg is een uiterst complex speelveld. Er is een enorme verscheidenheid aan mensen die een rol spelen in het zorgproces. Bovendien maken ze gebruik van de meest uiteenlopende technologieën en systemen die een veelheid aan complexe data beheren. Eenvoudige tools die de samenwerking, integratie en coördinatie bevorderen, helpen om meer grip te krijgen op de processen en leiden uiteindelijk tot een bredere controle, het vlotter implementeren van normen en regels, en een betere wendbaarheid van de organisatie.

Bouwstenen

 • Een gemeenschappelijke taal die alle zorgverstrekkers verbindt ongeacht hun functie, opleiding of ervaring; en hen zo toelaat om vlotter samen te werken.
 • Een controlecentrum dat een hogere efficiëntie, een betere afstemming van de werking op regels en normen, en een hogere productiviteit waarborgt.
 • Een tool die de activiteiten monitort, knel- en verbeterpunten identificeert en deze grafisch weergeeft.
 • Een implementatieomgeving die de langetermijnstrategie vertaalt naar acties die haalbaar zijn op korte termijn.

Bepaal zelf uw focuspunten

PATIENTVEILIGHEID
95%
KWALITEIT
90%
KOSTENEFFICIENTIE
85%
ACCREDITERING
65%

WORKFLOWER als managementtool

Een uniek platform om aan al uw verplichtingen te voldoen

BESLISSINGSmanagement

Neem gefundeerde beslissingen op basis van acurate procesgegevens.

PRIORITEITENmanagement

Stuur uw processen bij op maat van uw prioriteiten.

VERANDERINGSmanagement

Uw processen passen zich snel aan aan nieuwe behoeftes.

KWALITEITSmanagement

Gerichte processen helpen om uw kwaliteitsdoelstelligen te behalen.

Workflower bestaat uit volgende modules:

 • Workflower TASKMANAGER

  geeft de eindgebruikers een overzicht van alle taken die ze zelf moeten uitvoeren of die ingepland staan voor de groep(en) waartoe ze behoren.
 • Workflower DASHBOARD
  
biedt een klare kijk op de te bereiken doelstellingen binnen een proces.
 • Workflower MODELER
  
maakt het mogelijk om eenvoudig en snel BPMN-diagrammen te genereren.
 • Workflower DEPLOYER

  laat toe om de uitgetekende modellen ook daadwerkelijk te implementeren.
 • Workflower METRICS
  analyseert alle inhoudelijke gegevens en procesdata.
 • Workflower CONNECTOR

  faciliteert de integratie met vele verschillende systemen.
none