Controle & inzicht

De organisatie wordt transparanter en een snelle opleiding van medewerkers is verzekerd.

Focus op resultaat

Leg uw doelstellingen vast en boek meetbare resultaten!

Tevreden medewerkers

Een heldere taakomschrijving en een gestroomlijnde communicatie staan garant voor een geoliede samenwerking.

Gestroomlijnde communicatie

U hanteert een gemeenschappelijke taal die toegankelijk is voor alle spelers in het zorgproces.

Normen en regels

Voldoe aan de strengste kwaliteitsnormen en speel in op een snel wijzigende regelgeving.

Flexibiliteit

Implementeer uw eigen processen en leg in alle vrijheid en flexibiliteit uw prioriteiten vast.

flipInY

EEN TOTAALAANPAK

Hoe kan Workflower helpen om de uitdagingen van uw zorginstelling aan te pakken?

Op basis van een universele taal (Business Process Management) en open technologieën, biedt Workflower een uniek platform om managementtools en werkstroomapplicaties te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is een gedigitaliseerde, end-to-end procesaanpak, die zorginstellingen bijstaat om een passend antwoord te vinden op een reeks uitdagingen, bv. op het gebied van patiëntveiligheid, kwaliteit en accreditatie, kostenefficiëntie, etc.

Bouwstenen

  • Een gemeenschappelijke taal die alle zorgverstrekkers verbindt ongeacht hun functie, opleiding of ervaring; en hen zo toelaat om vlotter samen te werken. n*Een controlecentrum dat een hogere efficiëntie, een betere afstemming van de werking op regels en normen, en een hogere productiviteit waarborgt.n*Een tool die de activiteiten monitort, knel- en verbeterpunten identificeert en deze grafisch weergeeft.n*Een installatietool die de langetermijnstrategie vertaalt naar acties die haalbaar zijn op korte termijn.
PATIENTVEILIGHEID
95%
KWALITEIT
90%
KOSTENEFFICIENTIE
80%
ACCREDITERING
65%

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN?

  • Workflower staat ons toe om gemakkelijk BPMN worklfows te tekenen, te annoteren, te beheren en te exporteren. Deze kunnen we dan analyseren via ABC costing en KPI evaluatie.

  • Door de laboresultaten dubbel te controleren verhoogt de veiligheid van ons zorgproces, hierdoor kunnen we de patiënten een kwalitatievere zorg bieden. Bijvoorbeeld de notificaties die we krijgen voor positieve hemoculturen. Dit stelt ons in staat om patienten voor controle op te roepen naar de spoedgevallendienst en kort op de bal te spelen. Het systeem biedt een dubbele veiligheid voor de wachtartsen en zorgt ervoor dat de supervisoren  kunnen waken over de kwaliteit van de zorg aan ambulante patiënten.